- Foraje geotehnice p âna la 50 m adâncime pentru autostrazi, cladiri înalte cu parcari subterane, ansambluri rezidentiale, obiective industriale, centre comerciale, drumuri nationale si judetene, poduri , magistrale de gaz metan si evaluarea starii si cauzelor alunecarilor de teren
- Foraje pentru apa potabila, industrial a si apa minerala echipate pentru exploatare, pentru alimentarea localitatilor, societati comerciale si persoane fizice
- Exploatari în microcariere prin împuscare
- Analize geotehnice într-un laborator geotehnic autorizat de gradul II, cu personal calificat, cu experienta, modern echipat si prelucrare electronica a datelor si masuratorilor
- Elaborare de studii geotehnice pe baza prelucrarii datelor de pe teren si corelarea lor cu rezultatele de laborator
- Elaborare documentatii geologice de explorare pentru roci utile si ape minerale pe ba z a unui atestat ANRM
- Elaborare de studii hidrogeologice pentru alimentari cu apa, pentru localitati si firme
- Elaborarea d ocumentati lor tehnice pentru obtinerea avizelor sau autorizatiilor de gospodarire a apelor
- Elaborare de bilanturi de mediu domeniile 2,5,12
- Elaborare studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, domeniile 2,5,12